Programowanie zorientowane obiektowo (ang. Object Oriented Programming, OOP) jest to pewna struktura i ogranizacja kodu pozwalająca programistom tworzyć skrypty w uporządkowany sposób. Umożliwia ona dzielenie kodu na poszczególne części - klasy. W klasie wyodrębniane są pewne fragmenty kodu, które są jakąś logiczną całością odpowiadającą za jedną funkcjonalność.

Ta wspomniana logiczna całość może być łatwo ponownie wykorzystywana, wystarczy w miejscu gdzie chcemy tego dokonać utworzyć obiekt danej klasy. Gdy jednak zajdzie potrzeba zmiany jakiejś funkcjonalności wystarczy odpowiednia modyfikacja w kodzie definicji klasy, a będzie ona od razu widoczna we wszystkich jej obiektach.

Dzięki programowaniu obiektowemu programista może korzystać z dobrodziejstw frameworków oraz wzorców projektowych, co bardzo ułatwia i przyspiesza proces powstawania serwisu.