XHTML - następca i de facto aktualna wersja języka HTML.

Zawartość sieci jest dostarczana nie tylko do komputerów, ale także do wielu innych urządzeń, takich jak np. urządzenia mobilne, w których nie można akceptować "łaskawości" HTML'a - im składnia jest luźniejsza tym trudniej ją przetworzyć. DTD definiuje reguły, zgodnie z którymi dokument może zostać zweryfikowany.

Większość popularnych przeglądarek internetowych poprawnie wyświetla dokumenty XHTML. Podobnie, niemal wszystkie przeglądarki zgodne z XHTML renderują poprawnie HTML.

Prawdziwe możliwości XHTML uwidaczniają się dopiero w połączeniu z kaskadowymi arkuszami stylów (CSS) - rozdzielenie treści od jej wizualizacji staje się kluczową cechą kodu wyświetlanej strony.

Zmiany zawarte w XHTML w stosunku do HTML są niewielkie i mają na celu zwiększenie zgodności z XML. Najważniejszą zmianą jest wymóg absolutnej poprawności znaczników HTML. Dodatkowo, w XHTML wszystkie znaczniki muszą być pisane małymi literami. W XHTML wszystkie atrybuty, nawet numeryczne, muszą być objęte cudzysłowami (wcześniej nie było to wymagane - cudzysłowów był wymagany jedynie wtedy, gdy treść zawierała jedynie znaki alfanumeryczne i dozwolone znaki specjalne). Poza tym wszystkie elementy muszą być także domknięte, łącznie z pustymi, jak img i br.

Można to wykonać, dodając zamykający ukośnik do pierwszego znacznika: <img /> i <br />. Minimalizacja atrybutów (np. <option selected>) jest także zabroniona; zamiast tego należy zastosować <option selected="selected">. Więcej szczegółów znajduje się na stronie specyfikacji XHTML w W3C.